tisdag 8 maj 2012

Projekt på gång/ Projects on time

Just nu har jag inget speciellt att skriva om. Men jag har ett litet projekt på gång som jag väntar med att dela med mig av. Några vet redan vad som "kanske" är på gång. Jag hoppas att jag skall få besked i veckan.
I helgen började jag att jobba igen efter ha varit hemma från jobbet(pga. sjukdom).Vad gäller min hälsa så är jag lite hostig fortfarande, men i övrigt okej.
Igår på min lediga dag besökte jag Marks gymnasium. Jag har fått för mig att jag skall plugga matte (på kvällstid). De som känner mig vet ju att jag tog examen i december 2011 (bovärd, kundvärd m.m.). Men jag tycker, att det är alltid bra att repetera lite gamla kunskaper ifrån grundskolan. När jag lämnade in ansökan till skolan så sa de att det var bra att jag pluggade matte som jag har läst tidigare. Detta på grund av att man har gjort en del förändringar i kursen. Målet är bland annat att kunna hjälpa mina barn bättre i deras studier.

Projects on time
Presently, I have nothing special to retype. But I have a small project on time that I waits with dividing with myself of. Some know already what that “perhaps” is on time. I hope that I will get really in the week.
In the weekend, I began to work again after have been home from the job (pga. disease). As regards my health so is I little having path still, but in other respect OK.
Yesterday on my free and easy day, I visited land's upper secondary school. I have may for me that I will study hard math (on evening pc IDS). They that knows me know of course that I took diploma in December 2011 (nest worth, customer worth m.m.). But I think, that it is always good to repeat little former knowledge from the compulsory education. When I submitted application to the school so said they that it each good that I studied hard math that I has read earlier. This because of that one has done a part changes in the course. The objective is among other thing to can to help my children better in their studies.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar