söndag 20 maj 2012

Min fortsatta utveckling/ My continued development

Jag håller på att läsa en bok som heter "Bli oemotståndlig" av Philippa Davis. Detta är nog boken som jag har letat efter, för att få svar på mina frågor. Jag har inte vetat vad jag skall göra av alla tankar, funderingar,analyser och frågeställningar som jag har. Dessutom undrar jag hur jag skall göra för att utvecklas inom olika områden. Jag har inte förstått var jag skall leta efter svaren, men det vet jag nu. Det första jag måste göra är att se till att trivas med mig själv. Om jag trivs med mig själv kommer det att synas utåt och jag får bättre självförtroende vid olika prestationer. När det kommer till frågan vad som är viktigt för mig, dem har jag redan svaren på. Jag har länge vetat vad jag vill med mitt liv, men omständigheter omkring mig har försvårat det. Frågan har varit "hur jag skall gå vidare med mina åsikter och värderingar."Jag blir inte tillfredsställd och nöjd med mig själv om jag inte omsätter mina tankar och funderingar till handling. I dagarna har jag tagit en del beslut, men det finns fortfarande en del frågetecken. Jag kan förmedla en sak som jag funderar på, "nämligen att skriva en bok". My continued development I be on the point of to read a book that is called “become oemotståndlig” of Philippa Davis. This is the enough book that I has searched after, in order to few replies on my questions. I have not known what I will do of all thoughts, reflections, analyses and issues that I have. Moreover, I wonder how I will do in order to be developed within different areas. I have not understood where I will search after the replies, but it know I now. The first I must do is to ensure to enjoy with myself. If I enjoy with myself comes it to be visible outward and I sheep better self-confidence wide various performances. When it comes to the question what that is important for me, them has I already the replies on. I has long known what I want to with my life, but circumstances about myself has hampered it. The question has been “how I will agree to on my opinions and values. “I do not become satisfied and pleased with myself if I do not have a turnover of my thoughts and reflections to document. In the days I have taken a part decisions, but there be still a part question marks. I can provide a thing that I speculates on, “namely to type a book”.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar