onsdag 9 maj 2012

Engelska skolan/ The English school

För snart ett år sedan började min dotter på engelska skolan i Borås. Tyvärr går hon inte kvar där idag, hon gick där en och en halv månad cirka. Vad jag reflekterade över när hon gick där var elevernas respekt för lärarna och den disciplin som de hade på eleverna.
På den tiden tyckte jag att det var lite roligt att höra vad Therese (min dotter) berättade. Jag var också på skolan inför kursstarten då de berättade hur de arbetade. Ibland funderade jag på hur dessa regler skulle fungera i den svenska skolan.Det blev en ny erfarenhet.
Therese berättade bland annat hur de blev tvungna att ställa sig på led på morgonen och på eftermiddagen (innan de skulle gå hem)och ta fröken i hand och säga "good morning miss....." och tvärtom på eftermiddagen.
Man hade också strikta regler angående mobiler,att inte lämna skolområdet, varningar, vilka kläder man hade på sig med mera.

The English school

For a near years since began my daughter on the English school in Borås. Unfortunately, she goes not left where today, she went there it and a half month approximately. What I reflected over when she went there where the students' esteem for the teachers and the discipline that they had on the students.
On that time, I thought that it there little funny to consult what Therese (my daughter) told. I were also on the school before the course start then they told how they worked. Sometimes, I speculated on how these rules would function in the Swedish school. It became a new experience.
Therese told among other thing how they became forced to set themselves on evil in the morning and in the afternoon (before they would go home) and to take miss in hand and to say “good morning miss .....” and however in the afternoon.
One had also strict rules concerning mobiles, to not to submit the school area, warnings, which clothing one had on itself etc.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar