söndag 15 april 2012

Fast anställning utan ansvar

Jag fick höra om ett fall idag om en arbetstagare som har varit fastanställd och som har gått i pension. Efter avslutad anställning berättar denne person för sin chef att han/hon inte har gjort någonting på sin arbetsplats under 14år. Arbetsplatsen hade genomgått en omorganisation och denne person hade mer eller mindre bara cirkulerat på arbetsplatsen. Personen blir inte återbetalningsskyldig för han/hon har inte gjort något fel. Jag undrar hur detta är möjligt? Som jag uppfattar det så hade det stått i tidningarna.......

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar