måndag 16 april 2012

Medlemmen som vill förändra världen

För några dagar sedan hade socialdemokraterna i Marks Kommun besök av Pelle Berglund. På mötet diskuterades det om den organisationsutredning som skall lämnas in till socialdemokraterna senast 10 Maj. Under mötets gång pratade bl.a. Pelle om orsaker till varför människor väljer att gå med i parti. Han nämnde tre orsaker, den som vill förändra världen, den som vill vara med och påverka och den som vill vara med för att lära och känna andra människor. I den första kategorin kände jag igen mig jag vill gärna vara med och förändra och påverka och gärna nu, som också Pelle uttryckte det. Han betonade vikten av att ta vara på nya medlemmar och jag instämde. Jag påpekade också vikten av respons ifrån partiet, då man kanske söker sig andra vägar när man inte får utlopp för sin energi. Viktigt att de bekräftar och värdesätter sin nya medlem, då konsekvenserna kan bli att partiet tappar medlemmar.
Pelle menade också på att det är viktigt att låta den nya medlemmen gå en medlemsutbildning så fort som möjligt. Medlemsutbildning bör inte vara för lång, enligt honom förslagsvis tre till fyra träffar (effektiva).
Här hemma har det också varit diskussioner gällande utbildningar för medlemmar inom facket. Många gånger väntas det med utbildningar för de taggade medlemmarna. Detta gör att ju längre tiden går, så känner inte medlemmarna lika stort engagemang längre till att engagera sig i fackliga frågor. Utbildningarna bör ske omgående efter det har varit årsmöten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar