söndag 29 april 2012

Föreningsliv- ett tryggare barn

Under åren som har gått har inte jag tänkt på fritidssysselsättning som något speciellt. Ett intresse eller en hobby som man utövar bara. Jag kan säga att jag har tänkt om. För min egen del är det lite försent då jag har stora barn. Jag kan inte påverka dem i samma utsträckning så.......men det ordnar sig nog.
Vad jag har sett är skillnader på dem som har haft ett och samma intresse och dem som har haft flera. Sedan vill inte jag förmedla att det är fel att gå ifrån ett intresse till något annat. Men jag upplever att individer som utövat en sport o.s.v. är mer stabil i sig själv. Vad menar jag då med det?
Ett barn/ungdom som har utövat en sport och dylikt. uppfattar jag som mer medveten om vem man är, och och som vet vad man vill med sitt liv (t.ex. arbeta med). Många gånger har intresset blivit det självklara valet när det gäller sitt kommande yrkesliv. Personen har då goda förutsättningar att komma vidare i sitt liv, då man har byggt upp de kunskaper, erfarenheter och kontaktnät som behövs för att lyckas. En god förutsättning är också att ha uppbackning ifrån sina föräldrar, anhöriga och ens vänner.
En barn som har velat lite under sin barndom kan jag uppleva som mer osäker. Man vet inte vem man är, vad man vill och har heller ingen uppfattning vad man vill studera/arbeta med.
Sen säger inte jag att det alltid är så som jag har skrivit, jag delar bara med mig av mina reflektioner.
Ett budskap ifrån mig är:
1. ATT SÄTTA STÖRRE VÄRDE PÅ FÖRENINGSLIV
2. ATT KOMMA IHÅG, RESULTAT "TRYGGARE BARN"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar