torsdag 13 november 2014

Politiska skiljelinjer (historia)

Fakta ur boken "Moderna Kommuner"


  • Socialdemokraterna har stått för en mer centralistisk och integrativ hållning i synen på relationen mellan stat och kommun.
  • "Det kommunala sambandet" (Tage Erlander) betyder att stat och kommun borde ses som en integrerad helhet. Det var skälet till att år 1970 införa gemensam valdag med riksdagsval, landstingsval och kommunalval.
  • Centerpartiet motståndare till kommunsammanslagningar.
  • Moderaterna inte intresserad av att bilda regioner och regionparlament.
  • Moderaterna och Folkpartiet har varit mest konkurrens- och privatiseringsivriga, medan Vänsterpartiet har varit tveksam till sådana förändringar.
  • Miljöpartiet har utmärkt sig genom att vara förespråkare för kommunala folkomröstningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar