torsdag 6 november 2014

Moderna kommuner 1

Fakta från boken "Moderna Kommuner"

Entreprenad: Service, vård och omsorg

Ansvar: Kvalité, globala miljöproblem och strategier för utveckling

Aktör: Lokalt, nationellt och internationellt

Arbetar i statlig förvaltning eller förtroendevald: Behöver ökade kunskaper om den kommunala politiken, demokratin och förvaltningen. 

Bra med djupare kunskaper såsom; teoretiska begrepp och perspektiv

Kännetecken: Är i ständig förändring.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar