torsdag 20 november 2014

Synsätt "Den statsintegrerade kommunen" (2/4)

Fakta ur boken "Moderna kommuner"


 • Medborgarrollen i två delar: Den ena är som väljare och den andra som mottagare eller brukare av service och omsorg.
 • Medborgaren har sina individuella lagstadgade rättigheter att få behov tillgodosedda och det är kommunens uppgift att tillgodose dessa rättigheter.
 • Den grundläggande relationen; individ och stat.
 • Det politiska medborgarskapet ej lokalt, utan nationellt.
 • Medborgarnas tillgång till resurser är viktigare än frihet från staten (negativ frihet).
 • Statsindividualism: Den nationella politiken och lagstyrning ska främja jämlik resursfördelning och individernas utveckling.
 • Den statsintegrerade förvaltningskommunens viktigaste uppgift är att vara statens förlängda arm. 
 • Integreras på två sätt; dels genom det nationella partisystemet och dels genom myndigheternas styrning och kontroll inklusive de rättsvårdande instanserna (förvaltningsdomstolar).
 • Kommunerna ska genomföra den politik som lagts fast av riksdag och regering samt följa de riktlinjer och rekommendationer som utfärdas av statliga myndigheter.
 • De viktigaste kriterierna för utvärdering och kontroll är måluppfyllelse och likvärdig kvalitet i landet.
 • "Om regler följs så blir resultatet bra."
 • Ett annat sätt att styra: Sätta upp mål och utvärdera mot dessa (målstyrning).
 • Den grundläggande idén; att hålla samman kommunerna i den gemensamma offentliga sektorn.
 • Politiker fastställer mål och riktlinjer som ska vara styrande för förvaltningen.
 • Viktigt att olika grupper och intressen i samhället (åsiktsmässigt) blir representerade i fullmäktige.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar