lördag 24 februari 2018

Motion - CSN, utbildning och egen försörjning

Det finns ungdomar i vårat samhälle som inte klarar av att fullfölja en gymnasieutbildning. Orsakerna kan vara flera. Jag skulle vilja se ett samhälle där alla människor oavsett kön, ålder och etnicitet har rätt till en utbildning på samma villkor. Idag finns det utbildningar som går att köpa till sig om man har råd, om man har föräldrar o.s.v. som kan betala den till sina barn etc. Jag menar på att alla individer som önskar och vill, ska kunna investera i en utbildning om man inte orkar att fullfölja en gymnasieutbildning o.s.v. Med det vill jag säga att, alla ungdomar o.s.v. ska ha möjligheten till att bli självförsörjande och inte behöva vara beroende av någon annan.
Jag yrkar därför:

1. Att man ser över reglerna gällande CSN, studiebidrag och lån.
2. Att man kan söka egen försörjning via CSN oavsett studieform (med villkoret att utbildningen är godkänd förstås).
3. Att CSN är till för alla typer av utbildning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar