måndag 30 juni 2014

Musik/kreativitet en klassfråga

Musik och kreativitet får aldrig bli någon klassfråga. Tyvärr är det så det ser ut i dagens samhälle. Alla har inte råd att ….eller de kan inte....av olika anledningar.

Alla vet inte om det, men musik/kreativitet och matematik hör ihop. Ju mer musik desto bättre mattekunskaper och tvärtom. Om man funderar på hur det ser ut i samhället med våra mattekunskaper, så vet nog de flesta hur det är med det. Den är inte det bästa. Jag tycker att samhället borde lägga mera resurser på musik/kreativitet än vad man gör idag.

Att ha i åtanke när….

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar