söndag 2 februari 2014

Improvisationsteater/ Improvisational theater

Har varit på teaterkurs hela helgen (improvisationsteater), och det har varit så kul!!!

Många intryck….Igår förde vi bl.a. diskussioner om status (som vi sedan spelade upp). Status handlar t.ex. om hur vi i samtal låter den andre personen ta över (pratar mer, drar med oss o.s.v.) och hur vi då hamnar i lägre status i jämfört med den vi samtalar med. Ett annat exempel kan vara när vi hamnar på efterkälken i en kö (blir utanför….).

Några exempel på improvisationsteater;

Bestäm att ni ska ett styrelsemöte. När person nr 1 ser att någon tittar på henne ska hon göra si eller så. Ge alla en roll förutom den som ska ”hålla i mötet”. Återkommer….

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar