onsdag 10 maj 2017

Analys - projekt/partnerverksamheter

I slutet på månaden så ska jag besöka min VFU-skola (Markusskolan, Avesta). Högskolan Dalarna (som jag går på) har samarbete med ett antal skolor/projekt partnerskolor. Syftet är bland annat att skolorna ska kunna rekrytera lärare som gjort sin VFU hos dem (när de är färdiga med utbildningen).
I början var jag emot detta. Jag tyckte att skolan skulle ta hänsyn till var man bor någonstans när det gäller placering av VFU/praktik.
Nu i efterhand så tycker jag att systemet är bra. När jag gick bovärdsutbildningen genom Yrkeshögskolan i Eslöv, så fick vi leta efter vår praktikplats själva. I mitt fall ledde det till att jag inte gjorde min praktik på ett fastighetsbolag. Jag var på lokalförsörjningsförvaltningen o Servicekontoret i Borås. När jag var klar med utbildningen så sökte jag jobb inom olika fastighetsbolag, men fick inga napp. En tanke som dykt upp nu i efterhand nu när jag börjat o plugga är att, mina chanser till jobb inom fastighetsbolag hade kanske ökat om Yrkeshögskolan haft samarbete med "partnerskolor". Då hade jag kanske fått jobb inom fastighet. En slutsats som jag kan dra av detta...Det var nog inte menat att jag skulle arbeta med fastighetsfrågor. Nu är jag på väg någon annanstans.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar