onsdag 7 september 2016

Angående namnbytet på Fritsla-Skephult Församling

I senaste "Kyrknytt" (från Fritsla - Skephult Församling) så kan vi bland annat läsa om namnbytet på Fritsla - Skephult Församling. Jag kan säga att jag emot det nya namnförslaget Kinna - Fritsla pastorat.
 Jag tycker att Skephult skall finnas med i det nya namnförslaget. Jag har ställt frågan till personer om varför detta namn, och då fått svaret att namnet blir för långt om Skephult finns med. Jag menar på att Skephult kan/kommer att glömmas bort i och med det nya namnet. Mitt förslag är i stället:

1. Alla namn skall finns med!
2. Gemensamt namn för församlingarna/pastoraten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar