måndag 17 juni 2013

Torbjörn Ohlsson - Gäst/ Torbjörn Ohlsson - Guest

Samer och rennäring

Först och främst så arbetar de allra flesta samerna i ”vanliga” yrken, d.v.s. de tillhör inte den renskötande delen. Men det är den renskötande delen som på allvar betraktas som samekultur, tillsammans med en grupp ej renägare, som framförallt sysslar med jakt och fiske.

De lever i fjällmiljö i norra Dalarna, Härjedalen, Jämtland och Lappland och hela fjällområdet är renbetesland. Renarna betar på fjället från hela vintern om det är möjligt, men flyttas vissa vintrar till skogsområden som upplåtits för renbete. Senast den 1:a maj ska de ha lämnat skogsområdena åter fraktats tillbaka till fjällen. 
De är organiserade i s.k. samebyar, vilket är både ett geografiskt fjällområde och en ekonomisk förening där familjerna inom de området samarbetar. Till ytan är samebyarna jättestora och i de fjäll där vi har vår stuga finns en sameby som heter Tåssåsens sameby. De har sina marker i Oviksfjällen, Anaris- och Lunndörrsfjällen. Har lite svårt att uppskatta den ytan, men gissningsvis 10-15 kvadratmil och det finns samebyar som har mycket större ytor än Tossåsen.


Lite tidpunkter – som också visar samernas viktigaste arbetsuppgifter är:
- Kalvning i slutet av april/början av maj. (Pågår nu). En känslig period för renarna eftersom rovdjursstammen är stor.
- Kalvmärkning i juli. Renhjordarna föses samman i jättelika hägn och kalvarna fångas in genom lassokastning.
- Brunstperiod i slutet av september. Dessförinnan har man på sina håll sarvslakt. (Sarv = ren av hankön i motsats till hondjuret som kallas Vaja)
- Höstslakt och renskiljning efter brunstperioden, inför flyttning till vinterbetet.
- Vinterslakt i december/januari, då man även skiljer grupperna åt.

- Sameting, heter samernas egen Riksdag, med många små partier. Beslutanderätten i Sametinget är begränsat och det är ofta bråkiga tillställningar. Brukar inte följa debatten, men jag tror att tingets största parti heter Jakt- och fiskesamerna.

http://runudden.skrivovin.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar