torsdag 28 november 2013

Bryter mot trafikreglerna/ Breaking traffic rules

Jag vet inte vad jag ska säga om trafiksituationen i Kristineberg, Borås. Till vardags när allt är normalt så ser man bilar som kör om i mötande körfält. Och för inte så lång tid sedan såg jag en buss i linjetrafik och bilar som körde mot rött (jag låg bakom och det var begränsad framkomlighet på grund av vägarbete).
Idag råkade jag ut för en liknande händelse. Jag var på väg hem från Borås (åkte via Kristineberg). I backen i höjd med skolan får jag rött, kort därefter slår det om till grönt och jag börjar köra. Jag kommer inte så långt då jag får möte med en buss i linjetrafik (ett körfält och vägarbete). Jag blir ståendes och vet inte vad jag ska göra. Jag ser att jag har bilar bakom mig, så jag kan inte backa. Jag försöker att påkalla chaufförens uppmärksamhet (pekar att han ska flytta sig). Han har inga bilar bakom sig, men så småningom så har han det också. Chauffören verkar inte förstå att han har gjort fel. En vägarbetare kommer fram till bilen och pratar med mig och jag förklarar att jag hade grönt. Han bekräftar ”att bussen gjorde fel.” Så småningom börjar bakomvarande bilar att backa och jag kan backa in på en avtagsväg för att släppa fram trafiken.

Jag tycker att om inte trafikanterna förstår vad rött är så får man ha personer som dirigerar trafiken. Det ska inte behövas men….

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar