fredag 8 februari 2013

Utvandring till Amerika/ Emigration to America

Under 1800-talet var Sverige och Norge en union. 3,4 miljoner invånare bodde i landet. Medellivslängden för män var 40,5 år och för kvinnor 44,2 år. 90 % av befolkningen bodde på landsbygden och i regel så försörjde man sig på sitt jordbruk.
Under den här tiden var det vanligt med missväxt, farsoter (smittkoppar, kolera m.m.), epidemier, svält, fattigdom och hög barnadödlighet. Man hade heller inte tillgång till bra sjukvård, vilket resulterade till att svenskar började att söka efter ett bättre liv med andra möjligheter.
År 1840 till 1930 utvandrade en miljon människor till Amerika (med båt).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar