onsdag 13 februari 2013

Föreningsutbildning/ Association Education

·        Sverige har ett rikt föreningsliv, påminner om Nordtyskland.
·        Ingen lagstiftning. Oreglerat.
·        Viktigt att bygga upp en grund, stadgarna hjälper till.
·        Minst 2 st. för att bilda en förening. Att tänka på: Inte bra med jämnt antal.
·        Krav för att bilda en förening: Dator, skrivare och att man är duktig på att skriva. Krävs ingen registrering.
·        Årsmötet: Högsta beslutande organ. Mötets uppgifter är bl.a. att godkänna berättelsen, välja valberedning (revisorer m.fl.), fastställa verksamhetens budget m.m. Vad händer under året?
·        Åtgärder vid svagt medlemsinflytande: Håll föredrag efter årsmötet.
·        Styrelsemöte: Ej närvarande? Trots att du inte är närvarande på mötet har du rätt att vara delaktig i de beslut som tas. Du har sju dagar på dig att ”reservera dig mot beslutet”.
·        Medlemmar går alltid fria.
·        Inte nöjd med verksamheten: Utse en ny styrelse.
·        Borgen: Lämnar du föreningen är du fortfarande ansvarig för lån.
·        Bokföring: Vismaprogram. Används av många föreningar.
·        Medlemsavgifter: Betalda avgifter (december) ska redovisas för det gångna året ej nästa år. Nya regler.
·        Bokföringslagen: 1999:1078. Arkivtiden ändrat från 10 år till 7 år.
·        Resultat: Heter under- och överskott. Årets överskott……
·        Balanserat överskott o.s.v. Ej snedsträck.
Deklaration: Skickas till den adress som står skrivet i vänstra hörnet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar