måndag 22 oktober 2012

Adela.Net

Adela.Net är en plattform som används på Naturbruksgymnasiet i Svenljunga. Har tidigare tagit upp denna diskussion, att skolor inte har kommit igång med plattform, så att föräldrar kan följa sina barns skolgång vad gäller provresultat, betyg m.m. Om detta är ett problem, skulle jag rekommendera att man besöker några skolor med fungerande plattform som t.ex. Naturbruksgymnasiet i Svenljunga.
På plattformen Adela kan du följa instruktioner till eleven från lärare (att ta med till lektion, hur man räknar ut procenttal m.m.), prognos för betyg, betygsättning av prov och avslutade kurser, planering i matte o.s.v., prov (lärare har skannat in provet/proven när eleven har gjort dem) m.m.
Vad gäller instruktionerna till eleven (t.ex. hur man räknar ut något) så menar matteläraren på att genom att visa eleven steg för steg hur de räknar ut ett visst tal så är eleven mer förberedd när han/hon kommer till lektionen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar